pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
2011, Cilt 27, Sayı 4, Sayfa(lar) 207-218
İnek somatotropini uygulaması veya omega-3 zengini balık yağı (FO) ile beslenen ineklerde peroxisome proliferator-activated reseptörlerinin (PPAR) ekspresyonunu etkiler
Leslie A. MacLaren, Todd R. Bilby2, Frank Michel2, Aydin Guzeloglu3, Charles R. Staples2, William W. Thatcher2
1Department of Plant and Animal Sciences, Nova Scotia Agricultural College, Truro, Nova Scotia, B2N 5E3, Canada
2Department of Animal Sciences, University of Florida, Gainesville, Florida, USA
3Department of Genetic, Faculty of Veterinary Medicine, Selcuk University, Konya, Turkey
Anahtar Sözcükler: İnek, endometrium, PPAR, bST, balık yağı
Görüntülenme Sayısı:1902 - İndirilme Sayısı: 2142

Amaç: Çalışmanın amaçları, holştayn ırkı ineklerin rasyonuna 90 gün boyunca zenginleştirilmiş balık yağı formunda uzun zincirli omega-3 çoklu doymamış balık yağı katılmasının veya ovulasyon günü ve 11 gün sonrasında iki kere inek somatotropin enjeksiyonunun endometriumunda PPAR ekspresyonu ve aktivasyonunu araştırmaktır.

Gereç ve Yöntem: Laktasyonda olmayan inekler siklik, siklik-bST, gebe veya gebe-bST olmak üzere 4 gruba ayrıldı. Laktasyondaki inekler ise siklik, siklik-bST, gebe, gebe-bST, siklik-FO veya siklik-FO-bST olmak üzere 6 gruba ayrıldı.

Bulgular: Northern ve Western blot analizleri PPARα ve PPARδ'nın ovulasyon sonrası 17. günde endometriumda ekspre edildiğini belirlendi ancak PPARγ tespit edilemedi. bST uygulaması sadece gebelerde PPARδ mRNA ekspresyonunu arttırdı, bu etki embriyo tarafından düzenlenmiş olabilir. Laktasyondaki gebe ineklerin endometriumundaki bST'ya bağlı PPARα mRNA miktarındaki artış bST etkisinin gebelik durumuna bağlı olduğunu vurgulamaktadır. Rasyona balık yağı eklenmesi PPARδ mRNA miktarını azaltırken, PPARα mRNA miktarı üzerine bir etkisi olmadı. PPARδ proteini luminal epitelde, glandular epitelde, subepitel stromada ve az miktarda da adluminal stromada belirlendi. Anti-PPARδ reaksiyonu bST uygulaması ve balık yağı beslemesine bağlı olarak gebe ineklerde azaldı.

Öneri: bST uygulaması ve balık yağı beslemesi endometrial PPARα ve PPARδ ekspresyonun laktasyondaki sütçü ineklerde etkilemektedir.