pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
2013, Cilt 29, Sayı 4, Sayfa(lar) 185-191
Konya ve yöresinde köpeklerde 2006-2010 yılları arasında rastlanılan tümörlerin retrospektif değerlendirilmesi
Semih Altan1, Fahrettin Alkan2, Yılmaz Koç2, Özgür Özdemir3, Orhan Yavuz3
1Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Cerrahi Anabilim Dalı, Diyarbakır, Türkiye
2Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Cerrahi Anabilim Dalı, Konya, Türkiye
3Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, Konya, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Köpek, retrospektif değerlendirme, neoplazma, kemoterapi, cerrahi
Görüntülenme Sayısı:1850 - İndirilme Sayısı: 1467

Amaç: Bu çalışmada 2006-2010 yılları arasında üniversite hayvan hastanesine getirilen 58 köpekte klinik, radyolojik, operatif ve histopatolojik muayeneleri neticesinde teşhis edilen neoplazma vakalarının geriye dönük değerlendirilmesi yapıldı.

Gereç ve Yöntem: Tümöral vakalar köpeklerin ırk, yaş ve cinsiyetine, tümörlerin özellikleri ve yerleşim yerleriyle birlikte tedavi şekillerine göre değerlendirildi.

Bulgular: Tümörlerin %48.3'üne cerrahi uygulama, %20 .7'sine kemoterapi, %5.2'sine hem cerrahi hem kemoterapi ve %13.8'ine ise levamizol ve/veya otovaksinasyon uygulandı. Köpeklerin %12'sine ise ötenazi uygulandı. Kemoterapi, transmissible venereal tümör vakalarında yapılırken, papilloma vakalarında levamizol ve otovaksinasyon yapıldı. Tümörlerin %53.4'ü benign karakterde iken %46'6'sı malign karakter gösterdiği belirlendi.

Öneri: Bu değerlendirme ile Konya ve yöresindeki köpeklerde gözlenen tümöral vakalar ve bunların tedavi sonuçları ortaya konmuştur. Ayrıca, venereal tümörler kemoterapi uygulamasıyla (vinkristin), papillomlar ise levamizol ve otovaksinasyon işlemiyle tedavi edilebilir.