pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
2013, Cilt 29, Sayı 4, Sayfa(lar) 220-224
Bir koyunda pulmonar nokardiozis
Reza Kheirandish1, Masoud Sami2, Reza Ghanbarpour1, Soodeh Alidadi3
1Department of Pathobiology, School of Veterinary Medicine, Shahid Bahonar University of Kerman, Kerman, Iran
Department of Food Hygiene and Public Health,School of Veterinary Medicine, Shahid Bahonar University of Kerman, Kerman, Iran
Graduate Student of School of Veterinary Medicine, School of Veterinary Medicine, Shahid Bahonar University of Kerman, Kerman, Iran
Anahtar Sözcükler: Pulmonar nokardiozis, koyun
Görüntülenme Sayısı:2121 - İndirilme Sayısı: 1755

Nocardia spp. sığırlarda mastit, kutanöz ve subkutanöz apseler, pneumoni ve yaygın hastalıklara neden olmaktadır. Bir koyunda Nocardia spp.'ya bağlı pulmoner enfeksiyon belirlendi. Makroskopide hasta akciğerinde çoklu beyaz, sabit, küçük nödüller gözlendi. Mikroskopide makrofajlı poligranulomatöz yangı odakları, çok çekirdekli (langhans-type) dev hücreler ve rozet şeklinde eosinofilik (Splendor-Hoeppli reaction) bölgeler gözlendi. Akciğer doku örnekleri sığır kanlı agarda 37 oC'de 48-72 saat aerobik şartlarda inkübe edildi. Dokular Gram ve modifiye Zeihl-Neelsen ile boyandı. Bakteriyolojik incelemede ince çok sayıda, gram-pozitif, boncuklu, filamentli ve non-asit hızlı organizmalar olduğunu gözlendi. Sonuçta bakteriyolojik, histopatalojik ve makroskobik bulgular pulmonary nokardiozis olgusunu doğruladı ve bu vaka İran'da koyunda gözlenen ilk pulmonar nokardiozis olgusudur.