pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
2011, Cilt 27, Sayı 4, Sayfa(lar) 219-222
Siyah alaca ineklerde süt üre nitrojeninin süt komposizyonuna etkisi
Tugay Ayaşan, Hatice Hızlı, Ertan Yazgan
Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Adana, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Süt komposizyonu, süt üre nitrojen, yağsız kuru madde, yoğunluk
Görüntülenme Sayısı:2313 - İndirilme Sayısı: 1964

Amaç: Süt üre nitrojeninin süt komposizyonuna olan etkisini araştırmaktır.

Gereç ve Yöntem: Siyah alaca inekler süt üre nitrojen değerlerine göre (1. Grup: x<22.73 mg/dL; 2. Grup: x>22.73 mg/dL) grup başına 36 hayvan olacak şekilde 2 gruba ayrıldı.

Bulgular: Süt üre nitrojenin ele alınan ölçütlerden, yağsız kuru madde, yoğunluk ile üreye olan etkisinin istatistikî olarak önemli (p<0.05) olduğu tespit edildi. Süt üre nitrojen ile yağsız kuru madde (r=0.140, p<0.045) ve yoğunluk (r=0.186, p<0.007) arasında önemli ilişki saptandı.

Öneri: Bu araştırmada elde edilen veriler, süt üre nitrojeninin süt komposizyonu üzerine etkilerini ortaya koyması ve ileride yapılacak araştırmaları kaynak teşkil etmesi bakımından önemlidir.