pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
2015, Cilt 31, Sayı 1, Sayfa(lar) 060-062
Buzağıda jejenum invaginasyonunun operatif tedavisi: Olgu sunumu
Muharrem Erol1, Yılmaz Koç2, Semih Altan3, Hanifi Erol1
1Department of Surgery, Faculty of Veterinary Medicine, University of Erciyes, Kayseri, Turkey
2Department of Surgery, Faculty of Veterinary Medicine, University of Selcuk, Konya, Turkey
3Department of Surgery, Faculty of Veterinary Medicine, University of Dicle, Diyarbakır, Turkey
Anahtar Sözcükler: Buzağı, invaginasyon, jejenum
Görüntülenme Sayısı:1918 - İndirilme Sayısı: 1129

Bu vaka sunumunda 5 aylık bir erkek buzağıda teşhis edilen jejunum invaginasyonunun klinik, laboratuar ve operasyon bulguları değerlendirildi. Tanımlanan klinik vakada hayvanın 3 gündür iştahsız olduğu ve defekasyon yapmadığı sahibinden öğrenildi. İç Hastalıkları kliniğinde yapılan klinik ve laboratuar muayenelerinden sonra hayvan cerrahi kliniğine sevk edildi. Sol açlık çukurluğundan laporatomi operasyonu yapıldı. Operasyonda bağırsaklar patolojik vaziyet değişikliği yönünden kontrol edildi. Operasyon esnasında yapılan muayenede ventral hattın hafif sağında katı kıvamlı bağırsak segmenti palpe edildi. Palpe edilen bağırsak segmenti karın boşluğundan çıkarıldığında invagine olmuş jejunum olduğu görüldü. İnvagine kısım ödematöz, siyanotik ve fibröz adezyonların bulunmasından dolayı rezeksiyonu ve uç uca anostomozu yapıldı. Taburcu edilen buzağı hakkında hasta sahibinde bilgi alındı. Sonuç olarak bağırsak invaginasyonunun 5 aylık buzağılarda nadiren görüldüğü, teşhisinin experimental laparotomi ile koyulabileceği ve bu sürede rutin cerrahi operasyon ile tedavisinin yapılabileceği kanısına varıldı.