pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
2015, Cilt 31, Sayı 2, Sayfa(lar) 075-086
Köpeklerde sementsiz Pamuk's Total Kalça Protezi (PTKP) uygulanması ve sonuçlarının ilk değerlendirilmesi
Mustafa Arıcan, Kurtuluş Parlak
Selçuk Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Cerrahi Anabilim Dalı, Kampüs, Konya, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Köpek, kalça protezi, PTKP
Görüntülenme Sayısı:1939 - İndirilme Sayısı: 1494

Amaç: Bu çalışmada, kalça eklemi problemli köpeklerde, Pamuk's Total Kalça Protezi (PTKP) sistemi uygulama ve sonuçlarının değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Kalça problemi olan (displazi, çıkık ve kırık) 12 adet köpek değerlendirildi. Kalça protez ekipmanı (Ortho-Pet), İzmir (Türkiye)'de imal edilmiştir. Kalça ekleminin craniodorsal yüzüne trochanter major düzeyinde, craniolateral ensizyonla yaklaşıldı. Caput femoris'in eksizyonundan sonra acetabulum genişletildi. Acetabular komponent yerleştirildikten sonra vidalarla sabitlendi. Daha sonra collum femoris'e femur komponenti yerleştirildi. İmplant başı, implantın boyun kısmının üzerine çakılarak, kalça eklemi yerine yerleştirildi. Operasyondan sonra 15. gün ile 1, 3 ve 6. aylarda inspeksiyon, palpasyon ve radyografik muayeneler yapıldı.

Bulgular: Yedi köpekte (%58.3) postoperatif dönemde prognozun iyi ve çok iyi olduğu görüldü. Prognozu iyi olan olguların klinik muayeneleri 15 ve 30. günde birbirlerine benzerlikler gösterirken, post-operatif 90. günde ise post-operatif 15 ve 30. günde yürüyüş problemlerinin ortadan kalktığı ve ekstremitenin istenildiği gibi kullanıldığı tespit edildi. 5 köpekte (%41.6) ise ekstremitenin iyi kullanılamadığı ve çeşitli derecelerde topallıkları olduğu gözlendi. Bu olgularda radyografik muayenelerde collum femoris aparatının gevşemesi, sublukzasyon ve acetabular komponentin acetabulum içine tam sabitlenmediği tespit edildi.

Öneri: Sementsiz PTKP'nin ilk sonuçlarında bazı teknik problemler görülmesine rağmen köpeklerde kalça problemlerinde ekonomik, geliştirilebilecek ve sonuçlarının cesaret verici olması açısından yararlı olduğu ifade edilebileceği kanısına varıldı. Ayrıca, PTKP'nin 6 aydan daha uzun dönem sonuçlarının takip edilmesi kullanılabilirliği ve geliştirilebilirliği açısından önemli bilgiler vereceği düşünülmüştür.