pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
2015, Cilt 31, Sayı 3, Sayfa(lar) 143-147
Parvoviral enteritli köpeklerde akut faz proteinler ve sitokinlerin değerlendirilmesi
Mahmut Ok1, Cenk Er1, Ramazan Yıldız2
1Department of Internal Medicine, Faculty of Veterinary Medicine, University of Selcuk, Konya, Turkey
2Department of Internal Medicine, Faculty of Veterinary Medicine, University of Mehmet Akif Ersoy, Burdur, Turkey
Anahtar Sözcükler: Köpek, parvoviral enteritis, akut faz proteinler, sitokinler
Görüntülenme Sayısı:1669 - İndirilme Sayısı: 1273

Amaç: Bu çalışmanın amacı parvoviral enteritli köpeklerde akut faz proteinler ve sitokinlerdeki değişimleri değerlendirmektir.

Gereç ve Yöntem: Çalışmanın materyalini 2 - 8 aylık 46 parvoviral enteritli (PVE grubu) ve 8 sağlıklı (Kontrol grup) köpek oluşturdu. Pravoviral enteritli köpeklerde anoreksi, ateş, depresyon, uyuşukluk, kusma ve kanlı ishal belirlendi. Köpeklerde parvoviral enteritis teşhisi dışkı parvovirüs antijen testi ile doğrulandı. Parvoviral enteritis teşhisi konulan köpeklerden kan örnekleri alınarak serum interlökin 1ß (IL-1ß), tümör nekrozis faktör alfa (TNF-α), gama interferon (INF-γ), C-reaktif protein (CRP), serum amiloid A (SAA), fibrinojen ve protein C (PC) düzeyleri ELISA metoduyla ölçüldü.

Bulgular: Sağlıklı grupla karşılaştırıldığında, parvoviral enteritli köpeklerin serum IL-1ß, TNF-α, INF-γ, CRP, SAA, fibrinojen ve PC seviyelerinde istatistiksel olarak önemli artışlar belirlendi.

Öneri: Parvoviral enteritisli köpeklerde serum IL-1ß, TNF-α, INF-γ, CRP, SAA, fibrinojen ve PC seviyelerinde artışların belirlenmesi yangının değerlenmesinde faydalı olacağı ifade edilebilir.