2015, Cilt 31, Sayı 3, Sayfa(lar) 184-187
Barınak köpeklerinde canine coronavirus varlığının belirlenmesi
Oğuzhan Avci1, Sibel Yavru1, Mehmet Kale2, Irmak Dik1
1Selçuk Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Viroloji Anabilim Dalı, Konya, Türkiye
2Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Veteriner Fakültesi Viroloji Anabilim Dalı, Burdur, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Canine Coronavirus, köpek, diyare, ELISA
Görüntülenme Sayısı:2289 - İndirilme Sayısı: 1391

Amaç: Canine Coronavirus (CCV) köpeklerde viral gastroenteritise neden olan etkenlerden birisidir. Dünya genelinde köpeklerde bulunabilir ve yüksek bulaşıcı sindirim sistemi hastalığı ile sonuçlanabilir. Bu çalışma ishal görülen köpeklerde CCV'nin varlığının değerlendirilmesi amacı ile yapıldı.

Gereç ve Yöntem: CCV antijenleri ve buna karşı gelişen antikor varlığını araştırmak için klinik olarak diyare görülen toplam 121 adet barınak köpeğine (1 hafta - 8 aylık) ait kan serumu ve dışkı örnekleri toplandı. Köpekler CCV enfeksiyonuna karşı aşılama yapılmayan hastalardı. Serum örnekleri CCV'ye karşı gelişen spesifik antikor varlığı yönünden ticari olarak temin edilen indirekt Enzyme Linked Immunosorbent Assay (ELISA) ile analiz edildi. Dışkı örnekleri CCV antijenleri yönünden rapid test kitleri ile test edildi.

Bulgular: Örneklerden 91 adet (%75.20) kan serumu CCV'ye karşı gelişen antikor varlığı yönünden seropozitif ve dışkı örneklerinin 18 adedinde (%14.87) CCV antijenleri belirlendi.

Öneri: CCV'nin barınak köpek enteritlerinde önemli rol alabileceği ifade edilebilir.