pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
2015, Cilt 31, Sayı 4, Sayfa(lar) 214-217
Karaman ilinde yetiştirilen koyunlarda Blue Tongue Virus enfeksiyonunun serolojik olarak araştırılması
Sibel Yavru1, Oguzhan Avci1, Orhan Yapici1,2, Oya Bulut1, Atilla Simsek1, Mehmet Kale3
1Department of Virology, Faculty of Veterinary Medicine, University of Selcuk, Konya, Turkey
2Faculty of Veterinary Medicine, University of Kyrgyzstan-Turkey Manas, Bishkek, Kyrgyzstan
3Department of Virology, Faculty of Veterinary Medicine, University of Mehmet Akif Ersoy, Burdur, Turkey
Anahtar Sözcükler: Blue Tongue Virus, koyun, cELISA, Culicoides
Görüntülenme Sayısı:1714 - İndirilme Sayısı: 1537

Amaç: Bu çalışma Karaman'da bulunan koyun işletmelerinde Blue Tongue Virus'a karşı seroprevalansın belirlenmesi amacı ile yapıldı.

Gereç ve Yöntem: Beş farklı işletmeden rastgele seçilen (her birinden 70 adet) toplam 350 koyundan kan serum örnekleri toplandı. Örnekler Blue Tongue Virus'a karşı gelişen antikor varlığı yönünden ticari olarak temin edilen competitive enzyme linked immunosorbent assay (cELISA) ile test edildi.

Bulgular: İşletmelerde Blue Tongue Virus'a karşı gelişen antikor prevalansı sırası ile %32.85, %28.57, %25.71, %37.14 ve %41.42 olarak belirlendi. Toplam 350 serum örneğinin 116 (%33.14)'sı Blue Tongue Virus'a spesifik antikor varlığı yönünden cELISA ile pozitif tespit edildi.

Öneri: Türkiye'nin iklim şartları Blue Tongue Virus'un vektör Culicoides türlerinin yaşamları için uygun olduğundan, koyunlar Blue Tongue Virus yönünden sürekli kontrol edilmelidir.