pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
2015, Cilt 31, Sayı 4, Sayfa(lar) 204-208
Klinik olarak sağlıklı develerde (Camelus dromedarius) bazı serum iyon konsantrasyonları
Javad Tajik1, Alireza Sazmand2, Seyed Hossein Hekmati Moghaddam3, Aria Rasooli4, Yahya Aneh Mohammadzadeh5
1Department of Clinical Studies, School of Veterinary Medicine, Shahid Bahonar University of Kerman, Kerman, Iran
2Institute of Parasitology, Department of Pathobiology, University of Veterinary Vienna, Vienna, Austria
3Department of Laboratory Sciences, Faculty of Paramedicine, Shahid Sadoughi University of Medical Sciences, Yazd, Iran
4Department of Clinical Studies, School of Veterinary Medicine, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran
5Veterinary Practitioner, Gonbad, Iran
Anahtar Sözcükler: Serum iyonları, yaş, cinsiyet, mevsim, Camelus dromedarius
Görüntülenme Sayısı:1692 - İndirilme Sayısı: 1276

Amaç: Tek hörgüçlü develerde serum kalsiyum, fosfor, magnezyum, sodyum ve potasyum düzeylerine yaş, cinsiyet ve mevsimin etkilerini değerlendirmektir.

Gereç ve Yöntem: Serum kalsiyum, fosfor, magnezyum, sodyum ve potasyum düzeyleri 180 sağlıklı deveden elde edilen örneklerden belirlendi.

Bulgular: Cinsiyetler arasında serum potasyum konsantrasyonlarında istatistiki fark belirlendi (P<0.05). Ayrıca serum potasyum (P<0.007) ve kalsiyum (P<0.001) düzeyleri farklı yaş gruplarında istatistiki olarak farklı belirlendi ve hayvanların yaşları arasında potasyum (r=0.216, P<0.004) ve kalsiyumda (r=-0.205, P<0.006) önemli korelasyon belirlendi. Yaz ve kış mevsimleri arasında serum kalsiyum (P<0.012), fosfor (P<0.001), potasyum (P<0.001) ve magnezyum (P<0.004) fark belirlendi.

Öneri: Tek hörgüçlü develerde serum kalsiyum, fosfor, magnezyum, sodyum ve potasyum düzeylerine mevsim, cinsiyet ve yaşın etkili olabileceği ifade edilebilir.