pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
2008, Cilt 24, Sayı 2, Sayfa(lar) 013-017
KONYA İLİNDE BAZI SÜRÜLERDEKİ KOYUN VE KOÇLARDA SALMONELLA ENTERİCA SEROVAR ABORTUSOVİS ENFEKSİYONUNUN SEROPREVALANSI
Zeki Aras1, Mehmet Ali Göksu2, Uçkun Sait Uçan2
1Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Mikrobiyoloji ABD, Konya
2Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi 3. sınıf Öğrencisi, Konya
Anahtar Sözcükler: Salmonella enterica serovar Abortusovis, seroprevalans, Yavaş Mikro-Aglütinasyon Testi
Görüntülenme Sayısı:2403 - İndirilme Sayısı: 2283

Salmonella enterica serovar Abortusovis (S. Abortusovis), koyunlarda abortusla sonuçlanan enfeksiyona neden olan Salmonella türüdür. Enfeksiyonun indirekt teşhisinde referans serolojik yöntem olarak Yavaş Mikro-Aglütinasyon Testi (YMAT) kullanılmaktadır. Konya ilinde bulunan koyun ve koçlarda Salmonella enterica Serovar abortusovis enfeksiyonun yaygınlığını YMAT kullanılarak belirlemek amacıyla, 15 ayrı sürüden alınan toplam 200 adet kan serumu incelendi. Kan serumlarının 195'i (% 97.5) negatif ve 5'i (% 2.5) pozitif bulundu. Çalışma populasyonundaki koyunlarda % 3 ve koçlarda ise % 2 oranında seropozitiflik saptandı. Sonuç olarak, Konya ilinde Salmonella enterica serovar Abortusovis enfeksiyonunun endemik seyrine devam ettiği kanısına varıldı.