pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
2015, Cilt 31, Sayı 4, Sayfa(lar) 218-221
Ticari yumurtacı tavuklarda Escherichia coli O157:H7 varlığının araştırılması
Zeki Aras, Gökçenur Sanioğlu
Aksaray Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Kampüs, Aksaray, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Escherichia coli O157:H7, verotoksin, yumurtacı tavuk
Görüntülenme Sayısı:1861 - İndirilme Sayısı: 1065

Amaç: Bu çalışmada klinik yönden sağlıklı görünen ticari yumurtacı tavuk işletmelerinde bulunan tavuklardan toplanan kloakal sıvap örneklerinde Escherichia coli (E. coli) O157:H7 varlığının araştırılması amaçlandı.

Gereç ve Yöntem: Konya ili ve çevresinde bulunan 10 farklı kümesteki yumurtacı tavuklardan 200 kloakal sıvap örneği toplandı. Tüm örnekler bakteriyolojik kültür yöntemi ile değerlendirildi. İzolatların verotoksin üretimi lateral flow assay kiti ile belirlendi.

Bulgular: Toplam 200 kloakal sıvap örneğinden 19 (%9.5) sorbitol negatif E. coli izole edildi. İzolatlardan 3 (%1.5)'ü E. coli O157 olarak identifiye edildi ve bu suşlardan 1 (%0.5)'i E. coli O157:H7 pozitif olarak bulundu. İzole edilen E. coli O157:H7 suşunun verotoksin 1 ve 2'yi ürettiği belirlendi.

Öneriler: Yumurtacı tavuk kloakal sıvap örneklerinden E. coli O157 ve E. coli O157:H7 belirlendiği dikkate alındığında veteriner halk sağlığı açısından önemli olabileceği ifade edilebilir.