pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
2016, Cilt 32, Sayı 3, Sayfa(lar) 200-203
Diskus balıklarında (Symphsodon discus) tespit edilen parazitler
Nermin Işık, Feyzullah Güçlü, Onur Ceylan
Selçuk Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Parazitoloji Anabilim Dalı, Konya, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Symphsodon discus, Dactylogyrus sp., Tetrahymena sp., Vorticella sp., Philodina sp
Görüntülenme Sayısı:1760 - İndirilme Sayısı: 1473

Bu çalışma laboratuvarımıza getirilen 7 adet yavru diskus balıklarında (Symphsodon discus) görülen ölüm nedenini belirlemek amacıyla yapıldı. Doğumdan 20 gün sonra ölümlerin gözlendiği diskus balıklarında dış bakıda solungaçlarda solgunluk, mukus artışı, uyuşuk bir şekilde yüzeye yakın yüzme, anormal yüzme davranışları, denge kaybı ve durgunluk gözlendi. Hasta balıkların solungaç, yüzgeç ve deri bölgesinden kazıntı alınarak hazırlanan preparatlar ışık mikroskobu altında incelendi. İncelenen balıkların tümünde Dactylogyrus sp. (Monogenea), Tetrahymena sp. (Ciliata), Vorticella sp. (Ciliata), Philodina sp. (Metazoa) parazitleri tespit edildi.