pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
2016, Cilt 32, Sayı 4, Sayfa(lar) 204-207
Malakan atlarında ossicula auditus'un morfometrik analizi
İftar Gürbüz1, Mevlüt Aykut1, M. Orhun Dayan2, Kadir Aslan3
1Department of Anatomy, Faculty of Veterinary Medicine Mehmet Akif Ersoy University, Burdur, Turkey
2Department of Anatomy, Faculty of Veterinary Medicine, Selçuk University, Konya, Turkey
3Department of Anatomy, Faculty of Veterinary Medicine, Kafkas University, Kars, Turkey
Anahtar Sözcükler: İncus, Malakan atı, malleus, morfometri,stapes.
Görüntülenme Sayısı:1493 - İndirilme Sayısı: 1093

Amaç: Çalışmada Malakan atında ossicula auditus?un cinsiyete göre morfometrik değerlerinin belirlenmesi amaçlandı.

Gereç ve Yöntem: Araştırmada 10 (5 erkek, 5 dişi) adet erişkin Malakan atına ait ossicula auditus kullanıldı. Kafatasından çıkarılan ossicula auditus üzerinde toplam 15 adet morfometrik ölçüm yapıldı. Alınan ölçülerin ortalama değerleri cinsiyet ve yön (sağ, sol) bakımından istatistiksel olarak karşılaştırıldı.

Bulgular: Erkek ve dişi Malakan Atlarında malleus uzunluğu sırasıyla 9.97±1.27-10.05±1.15 mm, incus uzunluğu 4.11±0.70-3.65±0.20 mm ve stapes uzunluğu 3.25±0.51- 3.43±0.22 mm olarak ölçüldü. Incus?un genişlik ve yükseklik değerinin erkek Malakan atında dişi Malakan atına göre önemli oranda büyük olduğu (P<0.05) belirlendi. Ölçüm yapılan diğer parametrelerde ise cinsiyet ve yön bakımından karşılaştırıldığında önemli bir istatistiksel farklılığa rastlanılmadı (P>0.05).

Öneri: Çalışmada incus genişliği ve yüksekliği dışında ossicula auditus üzerinde belirlenen diğer morfometrik ölçülerin cinsiyete göre Malakan Atlarında istatistiksel olarak farklı olmadığı belirlendi.