pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
2017, Cilt 33, Sayı 3, Sayfa(lar) 190-194
Türkiye’deki boz ayılarda Batı Nil Virüsü’nün araştırılması
Yakup Yıldırım1, Fethiye Çöven2, Erdoğan Uzlu3, Volkan Yılmaz4, Emrah Çoban5, Ayşegül Çoban5, Çağan Hakkı Şekercioğlu6
1Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Veteriner Fakültesi Viroloji Anabilim Dalı, Burdur
2Bornova Veteriner Konrol Enstitüsü, İzmir
3Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Kars
4Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Kars
5Kuzey Doğa Derneği, Iğdır
6Utah Üniversitesi Biyoloji Bölümü, Salt Lake City
Anahtar Sözcükler: Batı Nil virusu, Boz ayı, C-ELISA, RTPCR
Görüntülenme Sayısı:1590 - İndirilme Sayısı: 1553

Amaç: Bu çalışmada, Türkiye’de Sarıkamış/Kars yöresindeki doğal parkta, serbest dolaşımda bulunan boz ayılarda Batı Nil virüsünün (BNV) varlığı/oranı serolojik ve virolojik olarak araştırıldı.

Gereç ve Yöntem: Bu amaçla 11 adet boz ayıdan alınan kan örneklerinde BNV spesifik antikor varlığı commercial competitive enzyme-linked immunosorbent assay (C-ELISA) yöntemi ile tarandı. Toplanan kan örneklerinden elde lökosit örneklerinde BNV nükleik asidinin belirlenmesi amacıyla da Reverse Transkripsiyon-Polimeraz Zincir Reaksiyonu (RTPZR) tekniği kullanıldı.

Bulgular: Örneklerin hiçbirinde BNV nükleik asidi ve BNV spesifik antikoru tespit edilmedi.

Öneri: Türkiye’de serbest dolaşımdaki vahşi memeli hayvanlar ve boz ayılarda varlığı/oranı bilinmeyen BNV enfeksiyonunun ileriki dönemlerde daha ayrıntılı araştırılması gerektiği düşünülmektedir. Bu araştırma Türkiye’de serbest dolaşımdaki boz ayılarda BNV enfeksiyonu ile ilgili yapılan ilk çalışmadır.