pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
2017, Cilt 33, Sayı 4, Sayfa(lar) 202-207
Türkiye’de primipar ve multipar ineklerde laktasyonun farklı dönemlerinde uygulanan ticari mastitis aşının bireysel ve tank sütü somatik hücre sayısı üzerine etkisi
Ayhan Baştan1, Seçkin Salar1, Doğukan Özen2
1Department of Obstetrics and Gynecology, Faculty of Veterinary Medicine, Ankara University, Dışkapı, Ankara, Turkey
2Department of Biostatistics, Faculty of Veterinary Medicine, Ankara University, Dışkapı, Ankara, Turkey
Anahtar Sözcükler: Aşı, mastitis, somatik hücre sayısı, sütçü inek, tank sütü
Görüntülenme Sayısı:1497 - İndirilme Sayısı: 1843

Amaç: Bu çalışmanın amacı, önerilenden farklı bir aşılama protokolü ile mastitis aşısı uygulamasının laktasyonun farklı primipar ve multipar ineklerde ve tank sütünde somatik hücre sayısı (SHS) üzerine etkisini araştırmaktı.

Gereç ve Yöntem: Çalışmada 97 baş sağlıklı Holştayn ırkı inek kullanıldı. Tüm ineklere 0. gün, 21. gün ve 111. gün olmak üzere 3 doz kas içi yolla inaktif mastitis aşısı enjekte edildi. İlk aşılamadan 30 gün önce ve 2. ile 3. aşılamadan sonraki 30. günlerde SHS analizi için bireysel ve süt toplama tankından süt örnekleri toplandı.

Bulgular: Aşılama öncesi, 2. ve 3. aşılama sonrası tank sütü SHS sırasıyla 467, 246, 371 x1000 hücre/ml olarak belirlendi. İkinci ve 3. aşılama sonrası ortalama süt SHS’de rakamsal bir düşüş şekillendiği belirlendi (p>0.05). Erken, orta veya geç dönemde olan hayvanlar için süt SHS’de önemsiz bir azalma gözlendi (p>0.05). Multipar hayvanlar için SHS’nda rakamsal bir azalma mevcut iken; primipar hayvanlar için ikinci aşılamayla birlikte süt SHS’daki düşüşün önemli olduğu saptandı (p<0.01). Ancak, 2. ve 3. aşılamanın sonrasındaki bireysel SHS değerleri benzerdi (p>0.05).

Öneri: Çalışma sonuçları önerilenden farklı bir aşılama protokolü ile mastitis aşısı uygulamasının primipar ineklerde ve tank sütü SHS’nında düşüşe neden olduğu göstermiştir.