pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
2018, Cilt 34, Sayı 3, Sayfa(lar) 150-155
Kuzuların bazı büyüme özelliklerine etki eden faktörlerin meta analizi ile belirlenmesi
Esra Bozkurt Erol1, Mehmet Emin Tekin2
1Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, 06800 Ankara, Türkiye
2Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Biyoistatistik Anabilim Dalı, 42003 Konya, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Kuzu, büyüme, meta analizi, etkili faktörler
Görüntülenme Sayısı:1817 - İndirilme Sayısı: 681

Amaç: Bu çalışmada, kuzuların doğum ağırlığı, sütten kesim ağırlığı ve günlük canlı ağırlık artışına, doğum tıpi, cinsiyet ve ana yaşının etkisini, meta analizi ile araştırmak amaçlanmıştır

Gereç ve Yöntem: Çalışmada, 1990-2011 yılları arasında yayınlanmış makalelerden, belirlenen kriterlere göre uygun bulunan 51 araştırma sonucu kullanılmıştır. Meta analizi ile her bir çalışmaya ait ortalamaya dayandırılmış etki büyüklüklerinin tahminleri hesaplanıp çalışmalar arasında heterojenlik önemli (P<0.05) olduğundan, tüm büyüme özelliklerine etki eden faktörler için etki büyüklüklerinin birleştirilmesinde rastgele etki modeli kullanılmıştır. Ana yaşı faktörüne ait uygun ve yeterli veri bulunamadığı için değerlendirme yapılamamıştır.

Bulgular: Cinsiyetin etki büyüklüğü, doğum ağırlığı için 0,39; sütten kesim ağırlığı için 0,47 ve günlük canlı ağırlık artışı için 0,62 hesaplanmış ve her üç değer de istatistiksel olarak önemli (P<0.001) bulunmuştur. Cinsiyet faktörü doğum ağırlığı, sütten kesim ağırlığı ve günlük canlı ağırlık artışına etkili bulunmuştur. Doğum tipinin etki büyüklüğü, doğum ağırlığı için 1,14; sütten kesim ağırlığı için 0,76 ve günlük canlı ağırlık artışı için 0,47 olarak hesaplanmış ve önemli (P<0.001) bulunmuştur.

Öneri: Sonuç olarak, çalışmada yapılan meta analizine göre kuzuların doğum ağırlığı, sütten kesim ağırlığı ve günlük canlı ağırlık artışına, doğum tıpi ve cinsiyet faktörleri etkili bulunmuştur.