pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
2018, Cilt 34, Sayı 4, Sayfa(lar) 228-232
Limuzin ırkı sığırlarda besi başlangıcındaki canlı ağırlığın ekonomik açıdan besi performansına etkisi
Mehmet Saltuk Arıkan, Emin Ertan Gökhan
Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Sağlığı Ekonomisi ve İşletmeciliği Anabilim Dalı, 23119, Elazığ, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Ekonomik analiz, limuzin, sığır besiciliği, kârlılık, besi maliyeti
Görüntülenme Sayısı:1749 - İndirilme Sayısı: 833

Amaç: Bu araştırma, yurtdışından ithal edilen Limuzin ırkı etçi sığırların Türkiye şartlarında besi başlangıcındaki canlı ağırlıklarının teknik ve ekonomik yönden besi performansına olan etkisinin değerlendirilmesi amacıyla yapılmıştır.

Gereç ve Yöntem: Araştırmanın materyalini, yurtdışından ithal edilen 6-12 aylık yaşlarda 60 baş erkek limuzin ırkı sığırlarla yapılan, 270 günlük besiye ait kayıtlar oluşturmuştur. Çalışmada; besi başı canlı ağırlığı 260 kg ve daha az olan sığırlar 1. Grup; 261-280 kg arası olanlar 2. Grup; 281 kg ve üzeri olanlar ise 3. Grup olarak belirlenmişlerdir.

Bulgular: Araştırma sonucunda; besi başı canlı ağırlık 273,63±21,98 kg, besi sonu canlı ağırlık 622,70±19,94 kg, ortalama günlük canlı ağırlık artışı 1,29 kg ve yemden yararlanma oranı ise 6,45 kg olarak hesaplanmıştır. Hayvan başına elde edilen kâr en yüksek 1.Grup’ta bulunmakla birlikte gruplar genelinde hayvan başına ortalama canlı ağırlık maliyeti 12,27 TL/ kg (3,40 US$/kg) ve canlı ağırlık artış maliyeti 8,58 TL/kg (2,38 US$/kg) olarak hesaplanmıştır.

Öneri: İşletmeler ithalat yoluyla elde edilen farklı ırklardaki hayvanlarla besicilik faaliyetlerini yürütmektedir. Limuzin ırkı için yapılan değerlendirme; besi başında canlı ağırlığı düşük genç hayvanların besiye alınmasının işletmenin hayvan başına elde ettiği kârı artırdığını ortaya koymaktadır. Diğer taraftan besicilikte besi materyali masrafının yüksek olmasından dolayı farklı ırklardaki besi hayvanlarında bu tip çalışmaların yapılması kaynakların verimli kullanılması açısından önem arz etmektedir.