pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
2019, Cilt 35, Sayı 3, Sayfa(lar) 158-164
Konya’nın mahmuzlu akdeniz kaplumbağa (Testudo graeca ibera) populasyonunda sert kenelerin (Acari: Ixodidae) yaygınlığı
Uğur Uslu1, Muhammad Sohail Sajid2, Onur Ceylan3, Adil Ejaz2
1Selcuk University, Faculty of Medicine, Department of Medical Microbiology, Konya, Turkey
2University of Agriculture, Department of Parasitology, Faisalabad, Pakistan
3Selcuk University, Faculty of Veterinary Medicine, Department of Parasitology, Konya, Turkey
Anahtar Sözcükler: Testudo graeca ibera, Hyalomma aegyptium, Hyalomma marginatum marginatum, Rhipicephalus turanicus, Konya
Görüntülenme Sayısı:1099 - İndirilme Sayısı: 571

Amaç: Bu çalışma, insanlarda ve hayvanlarda birçok hastalığın naklinde rol oynayan ixodid kene türlerinin, mahmuzlu akdeniz kaplumbağalarındaki yaygınlığını belirlemek amacıyla yapılmıştır.

Gereç ve Yöntem: Keneler, %70 etanol içeren numune toplama şişelerine konularak parazitoloji laboratuvarına getirilmiş ve standart teşhis anahtarları ile taksonomik olarak teşhis edilmişlerdir.

Bulgular: 65 kaplumbağanın tümü keneler ile enfeste bulunmuştur. Kaplumbağalarda 3 kene türü (Hyalomma aegyptium, H. marginatum marginatum ve Rhipicephalus turanicus) tespit edilmiştir. Kaplumbağaların çoğunluğunun (% 89.2) sadece bir kene türü (H. aegyptium) ile enfeste olduğu, buna karşın 7 kaplumbağanın (%10.8) 2 kene türü (4'ü H. aegyptium ve R. turanicus, 3'ü ise H. aegyptium ve H. m. marginatum) ile koenfeste olduğu belirlenmiştir. Daha önce Türkiye'de kaplumbağalarda sadece H. aegyptium'un enfestasyona neden olduğu bildirilmesine rağmen, bu çalışma ile H. m. marginatum ve R. turanicus'un da enfestasyon etkenleri oldukları ortaya konmuştur.

Öneri: Konya bölgesindeki kaplumbağaların toplam popülasyonunun, optimum çevresel uyumluluk ile beraber sert kenelerin kaplumbağa popülasyonunda yerleşim ve çoğalmalarını desteklediği sonucuna varılmıştır.