pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
2019, Cilt 35, Sayı 3, Sayfa(lar) 165-169
Trakya bölgesindeki köpeklerde Leishmania infantum’un seropozitifliğinin ELISA yöntemiyle araştırılması
Sezai Arslan1, Taraneh Öncel2, Kudret Yenilmez3, Nesrin Turan4
¹Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Tekirdağ, Türkiye
2Pendik Veteriner Kontrol Enstitüsü, Paraziter Teşhis Laboratuvarı, İstanbul, Türkiye
3Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalı, Tekirdağ, Türkiye
4Pendik Veteriner Kontrol Enstitüsü, Serolojik Teşhis Laboratuvarı, İstanbul, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Leishmania infantum, Köpek, ELISA, Trakya Bölgesi, Türkiye
Görüntülenme Sayısı:1441 - İndirilme Sayısı: 490

Amaç: Trakya bölgesindeki bazı geçici hayvan barınaklarında bulunan sahipsiz sokak köpeklerinde anti-Leishmania infantum (L. infantum) antikorlarının ELISA yöntemi ile araştırılması amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Çalışma materyalini Trakya bölgesinde bulunan Çanakkale/Gelibolu, Edirne/Uzunköprü, Kırklareli/ Merkez, İstanbul/Silivri ve Tekirdağ/Süleymanpaşa’dan olmak üzere toplam 184 köpek oluşturmuştur. Köpeklerden alınan kan örneklerinden elde edilen serumlarda anti- L. infantum antikorlarının tespiti Enzyme-Linked Immuno-Sorbent Assay (ELISA) yöntemi ile yapılmıştır.

Bulgular: Anti- L. infantum antikorları yönünden incelenen 184 köpek serum örneğinin 16’sı seropozitif, (%8,7), 168 tanesi ise seronegatif (%91,3) olarak tespit edilmiştir. Çanakkale/ Gelibolu ve Kırklareli merkezde pozitiflik saptanmazken, İstanbul/Silivri’de %13,9, Edirne/Uzunköprü’de %12,1 ve Tekirdağ/Süleymanpaşa’da %4 oranında pozitiflik saptanmıştır. Çalışmada seropozitiflik oranının cinsiyetle ilişkisinin olmadığı, 4 yaş ve üstü köpeklerde seropozitiflik oranının arttığı tespit edilmiştir.

Öneri: Trakya bölgesinde Leishmaniasis’in insan ve köpek sağlığı için önemli bir zoonoz hastalık olduğu ve vektör Phelebotomus türlerinin araştırılmasının uygun olacağı görüşüne varılmıştır.