2020, Cilt 36, Sayı 2, Sayfa(lar) 086-095
Akkaraman, Bafra ve Bafra x Akkaraman F1 koyunlarda süt verimi ve bazı süt kalitesi özellikleri
Mücahit Kahraman1, Banu Yüceer Özkul2
1Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi Zootekni Anabilim Dalı, Şanlıurfa, Türkiye
2Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Zootekni Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Akkaraman, Bafra, koyun, süt kompozisyonu, süt verimi
Görüntülenme Sayısı:1683 - İndirilme Sayısı: 718

Amaç: Bu araştırma Akkaraman (Akk), Bafra (Baf) ve Bafra x Akkaraman (F1) koyunlarda süt verimi ve sütte bazı kalite özelliklerinin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır.

Gereç ve Yöntem: Araştırma Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü?ne (TİGEM) bağlı Gözlü Tarım İşletmesi?nde yürütülmüştür. Araştırmanın hayvan materyalini 2 ve 3 yaşlı 75 baş Akkaraman, Bafra ve Bafra x Akkaraman F1 genotipi koyun oluşturmuştur.

Bulgular: Laktasyon boyunca günlük ortalama süt verimi Akk, Baf ve F1 koyunlarda sırasıyla 683,61±30,08; 849,76±55,63 ve 753,17±54,90 g olarak belirlenmiştir (p>0,05). Araştırmada incelenen tüm gruplarda en yüksek süt verimi, laktasyonun 45. gününde tespit edilmiştir. Laktasyon süt verimi sırasıyla 99,57; 126,40 ve 112,52 kg olarak (p<0,05) belirlenmiştir. Laktasyon süresi aynı sırayla 133,12; 135,84 ve 133,80 gün olarak tespit edilmiştir (p>0,05). Laktasyona ait genel ortalama yağ oranı Akk, Baf ve melez genotipte sırasıyla %5,85; 5,44 ve 5,67 (p>0,05); protein oranı %5,09; 5,02 ve 5,03 (p>0,05); laktoz oranı %4,89; 5,04 ve 5,02 (p>0,05); kuru madde oranı %16,81; 16,42 ve 16,67; somatik hücre sayısı 275,46; 216,48 ve 258,86 x103/ml (p>0,05); olarak belirlenmiştir.

Öneri: Bafra x Akkaraman F1 melezi koyunlarda melezleme çalışması süt verimi bakımından olumlu sonuç vermiş, melez genotipte süt veriminin iyi düzeyde olduğu ve süt kalitesinin de koyun sütü için bildirilen değerlere uygun olduğu tespit edilmiştir. Bu sonuçlara göre elde edilen yeni genotipten süt verimi ve kuzu eti üretiminde yararlanılabileceği söylenilebilir.