pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
2020, Cilt 36, Sayı 4, Sayfa(lar) 267-276
Çavuşçu Gölü'nde yaşayan çeşitli kanatlılarda bulunan helmintlerin tespiti
Fatma Hüğül1, Feyzullah Güçlü2
1Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Konya, Türkiye
2Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Parazitoloji Anabilim Dalı, Konya, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Çavuşçu Gölü, helmint, yabani kanatlı
Görüntülenme Sayısı:1120 - İndirilme Sayısı: 385

Amaç: Bu araştırma, Türkiye'nin İç Anadolu Bölgesi?nde, Konya ili Ilgın ilçesinde bulunan Çavuşçu Gölü'nde yaşayan yabani kanatlıların ve yılın belli dönemlerinde burada konaklayan göçmen kuşların helmint faunasını tespit etmek amacıyla yapılmıştır.

Gereç ve Yöntem: Çavuşçu Gölü'nden toplanan 12 kuş türüne ait 100 adet yabani kanatlı laboratuvara getirilip dış lokalizasyonlu helmintler yönünden kontrol edilmiş, telekler yolunup deri altında bulunabilecek helmintler aranmıştır. Kanatlılara nekropsi yapıldıktan sonra organ ve içeriklerden toplanan helmintler %70?lik sıcak alkolde fikse edilmiştir. Laktofenolde şeffaflaştırılan helmintler stereo ve floresan mikroskopta incelenerek tür teşhisleri yapılmıştır.

Bulgular: Araştırmada 13 trematod, yedi sestod, 10 nematod ve üç acanthocephaladan oluşan toplam 33 helmint türü tespit edilmiştir. Tespit edilen helmint türlerinden yedi tanesi (Patagifer bilobus, Petasiger jubilarum, P. neocomense, P. skrjabini, Confluaria sp., Diorchis stefanskii, Diploposthe laevis) Türkiye'de ilk defa kaydedilmiştir.

Öneri: Elde edilen bulgular neticesinde Türkiye?deki yabani kanatlı helmint faunasının evcil kanatlılar üzerinde oluşturabileceği etkilerin araştırılması için daha kapsamlı ve kanatlı türlerine özel araştırmalar yapılması gerektiği kanısına varılmıştır.