pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
2020, Cilt 36, Sayı 4, Sayfa(lar) 347-354
Sağmal ineklerde kullanılan farklı kalitedeki yatak malzemelerinin süt verimine etkisi
Onur Erzurum1, Alper Yılmaz2
1Selcuk University Karapınar Aydoganlar Vocational School Veterinary Department, Konya, Turkey
2Selcuk University Veterinary Faculty Animal Science Department, Konya, Turkey
Anahtar Sözcükler: İnek yatağı, süt verimi, konfor, mattress
Görüntülenme Sayısı:1026 - İndirilme Sayısı: 518

Amaç: Bu araştırma, farklı kalitedeki yatak malzemelerinin kullanımının sağmal ineklerin süt verimleri üzerine olan etkisinin değerlendirilmesi amacıyla yapılmıştır.

Gereç ve Yöntem: Araştırmanın materyalini, farklı yaşlarda bulunan 92 baş Holstein ırkı sağmal inek, bu ineklere ait 365 gün süreyle alınan süt ve görüntü kayıtları oluşturmuştur. Çalışmada 3 farklı tip yatak malzemesi kullanılmıştır. Bunlar 1. tip (mattress), 2. tip (mat) ve 3. tip (lastik paspas) olarak gruplandırılmıştır. Her grupta minimum 30 inek bulunmaktadır.

Bulgular: Araştırma sonucunda; serbest duraklı ahırlarda yetiştiriciliği yapılan ineklerin mattress yatak malzemesinde süt verimleri daha yüksek bulunurken mat yatak malzemesinde ise yatma sürelerinin daha fazla olduğu bulunmuştur.

Öneri: İşletmeler yatak malzemesi olarak birçok farklı ürün (sap, saman, beton, kum, mat, matress, vb.) kullanmaktadır. Hayvanlar dinlenmek ve yatmak için daha yumuşak, kuru ve konforlu alanları tercih ederler. Dinlenme ve yatma sürelerinin artması süt verimini olumlu yönde etkileyerek verimin artmasını sağlar. Dolayısıyla işletmelerin hayvanlara konforlu ve rahat bir alan sağlaması verimlilik açısından önem arz etmektedir. Tüm bunlar dikkate alındığında işletmelerde mattress yatakların kullanılması önerilmektedir.