pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
2021, Cilt 37, Sayı 1, Sayfa(lar) 025-031
Adi sülün'de (Phasianus colchicus) plexus lumbalis ve plexus sacralis?lerin morfolojik incelenmesi
Beste Demirci1, Murat Erdem Gültiken2
1Kastamonu Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Anatomi Anabilim Dalı, Kastamonu, Türkiye
2Ondokuzmayıs Üniversitesi Veteriner Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı, Samsun, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Adi sülün (Phasianus colchicus), anatomi, plexus lumbalis, plexus sacralis
Görüntülenme Sayısı:1111 - İndirilme Sayısı: 491

Amaç: Bu araştırma, endemik bir tür olan Adi sülün (Phasianus colchicus) plexus lumbalis ve plexus sacralis?lerinin morfolojik olarak incelenmesi amacıyla yapılmıştır.

Gereç ve Yöntem: Çalışmada 5 adet dişi ve 5 adet erkek sülün kullanıldı. Sülünler rutin fiksasyon (%10 formalin) ve diseksiyon yöntemiyle makroskobik ve morfolojik olarak incelendi. Çalışmada isimlendirmeden kaynaklanan karışıklığın olmaması için Nomina Anatomica Avium (1993) kullanıldı.

Bulgular: Plexus lumbalis ve plexus sacralis incelenirken synsacrum?un varlığı nedeniyle synsacral spinal segmentler bir bütün olarak incelendi. Genel olarak plexus lumbalis?in 2-4. synsacral spinal sinirlerin ventral dalları tarafından şekillendiği gözlendi. Plexus sacralis?in ise plexus lumbalis?in caudal?inde olduğu ve 4.- 8. synsacral spinal segmentlerin ventral kolları tarafından oluştuğu belirlendi.

Öneri: Sonuç olarak Adi sülün?de (Phasianus colchicus) plexus lumbalis ve plexus sacralis?in oluşumuna katılan synsacral spinal sinirler ve bu plexus?lardan çıkan sinirler ayrıntılı olarak incelendi. Kanatlı türleri arasında şekillenen benzerlik ve farklılıklar ortaya konuldu.