pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
2004, Cilt 20, Sayı 4, Sayfa(lar) 039-046
DÜNYA'DA ve TÜRKİYE'DE HAYVAN HAKLARININ TARİHSEL GELİŞİMİ
Aşkın Yaşar1, Halis Yerlikaya2
1Selçuk Ünıversitesi Veteriner Fakültesi, Veteriner Hekimliği Tarihi ve Deonloloji Anabilim Dalı, KONYA
2Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Veteriner Hekimliği Tarihi ve Deontoloji Anabilim Dalı, ELAZIĞ
Anahtar Sözcükler: Araştırmalarda Hayvan Kullanımı, Efik. Hayvan Haklan, Hayvan Kullanım Eliği, Tarih
Görüntülenme Sayısı:2615 - İndirilme Sayısı: 9647

Bilimsel araştırma ve deneylerde hayvan kullanımındaki artış, bu eyleme karşı görüşle olanların da sayısında artışa nedon olmuştur. Hayvan deneylerine karşı (anlivivseksiyonist) tavır sergileyen gruplann ilk yasal örgütü İngiltere'de (1875) kurulmuştur. II. Dünya Savaşı sonrasında, hayvanlann deneylerde kullanımındaki artış, I960'lı yıllarda en üst seviyeye ulaşmış ve bu durum hayvanlan koruma konusunda bir refleksin oluşmasına neden olmuştur. "Insanlann hayvanlara karşı sorumluluğu olmalı" fikrinden "hayvan haklanna" kadar uzanan düşünceler zinciri, dünyanın farklı yerlerinden çok sayıda hayvan severin farklı isimler allında (Hayvan severler demeği, doğayı ve hayvanlan koruma demeği vb) örgütlenmelerini hızlandırmış ve güçlendirmiş; hayvanları koruma kurullannın ve deney hayvanlan elik kurullannın önemini, görev ve so-rumluluklannı da arttırmıştır. Bu hızlı gelişmeler son yüzyıl için Türkiye'de de görülmüş ve hayvan hakları hareketi konusunda önemli sayılabilecek mesafeler alınmıştır. Bu çalışmada, Dünya'da ve Türkiye'deki hayvan hakları hareketi, tarihsel boyırtu ile ele alınıp tartışılacaktır.