pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
2004, Cilt 20, Sayı 3, Sayfa(lar) 081-085
NORDUZ KOYUNLARININ YAPAĞI VERİMİ VE ÖZELLİKLERİ
Orhan Yılmaz1, Hüseyin Denk2
1Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Zootekni Anabilim Dalı, VAN
2Tarım İl Müdürlüğü, Hayvan Sağlık Şubesi, VAN
Anahtar Sözcükler: Koyun, Yapağı, Yapağı özellikleri
Görüntülenme Sayısı:1862 - İndirilme Sayısı: 2202

Bu araştırma Norciuz koyunlarının yapağı verimi ve özelliklerini araştırmak amacıyla yapılmıştır. Araştırmada 57 baş koyun ve 14 baş koç kullanılmıştır. Kirli yapağı verimi, elyaf çapı, elyaf uzunluğu, elyaf elastikiyeti, mutlak mukavemet, medullalı elyaf, kempli elyaf, yapağı randımanı değerleri ve bu özellikler üzerine bazı çevresel faktörlerin etkisi incelenmiştir, istatistiksel analizlerde En Küçük Kareler Metodu ve Duncan çoklu karşılaştırma testi kullanılmıştır. Killi yapağı verimi 2.91 kg, elyaf çapı 37.51 p, elyaf uzunluğu 6.89 cm, elyaf elastikiyeti % 32.71, mutlak mukavemet 13.71 g, medullalı elyaf oranı % 7.50, kempli elyaf oranı % 1.81 ve yapağı randımanı % 68.25 olarak tespit edilmiştir. Kirli yapağı verimi üzerine yaş (P<0.01) ve cinsiyetin etkisi (P<0.001) önemli, beden ağırlığının etkisi önemsiz (P>0.05) olmuştur. Elyaf uzunluğu, kempli elyaf oranı ve yapağı randımanı üzerine yaşın, cinsiyetin ve beden ağırlığının etkisi önemsiz olmuştur (P>0.05). Elyaf çapı üzerine yaş (P<0.001) ve beden ağırlığının (P<0.05) etkisi önemli, cinsiyetin etkisi önemsiz (P>0.05); elyaf elastikiyeti ve mutlak mukavemet üzerine yaşın etkisi önemli (P<0.05), cinsiyetin ve beden ağırlığının etkisi önemsiz (P>0.05); medullalı elyaf oranı üzerine yaşın ve cinsiyetin etkisi önemli (P<0.05), beden ağırlığının etkisi önemsiz (P>0.05) olmuştur.