pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
2003, Cilt 19, Sayı 3-4, Sayfa(lar) 073-081
MEZBAHADA KESİLEN İNEKLERİN UTERUSLARININ PATOLOJİK YÖNDEN İNCELENMESİ
Serap Türkütanıt Birincioğlu1, Nursal Metini Nihat Toplu1, Fatma Sayın1
Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, AYDIN
Anahtar Sözcükler: Uterus, Patoloji, İnek
Görüntülenme Sayısı:1722 - İndirilme Sayısı: 1319

Bu çalışmada Aydın mezbahasında kesilen ineklerin ırteruslarında görülen patolojik değişikliklerin (makroskobik ve mikroskobik bulgular) araştırılması amaçlandı. Toplam 316 uterus incelendi. Gebe olmayan 278 uterusdan 24 olguda (% 8,63) çeşitli lezyonlar belirlendi. Bu lezyonların insidensi; kataral endometritis %1.80, purulent endometritis % 1,07, kronik nonpurulent endometritis % 2.88, pyometra %0,36, mezometriumda hipoplazi % 0,72, arterlerde metastatik kalsifikasyon % 0.72. melanozis % 0,72, adenomyozis % 0,36 oranında belirlendi.