pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
2002, Cilt 18, Sayı 3-4, Sayfa(lar) 099-108
BESİ DANALARINDA PNÖMONİLERİN PATOLOJİK VE BAKTERİYOLOJİK İNCELENMESİ
İhsan Yaman1, Hasan Basn Gülcü2
1Fırat Üniversitesi Sivrice Meslek Yüksekokulu, ELAZIĞ
2Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, ELAZIĞ
Anahtar Sözcükler: Pnömoni, Besi Danası, Patoloji. Bakteriyoloji
Görüntülenme Sayısı:1647 - İndirilme Sayısı: 2807

Bu çalışmada. Aralık 2001-Şubal 2002 tarihleri arasında, Elazığ Günot mezbahasında kesilen, değişik ırklardan toplam 1216 adet besi danasının (6-24 aylık) akciğerleri makroskobık olarak pnömoni yönünden incelendi, incelenen bu akciğerlerden 149 adedinde (% 12.25) pnömoni saptandı. Mikroskobik incelemeler sonucunda bu pnömoniler intersıtısyel pnömoni <%36.24), kata rat-purulent bronkopnömoni (%27.52), fıbrinlı bronkopnomoni (%16.11), apseli-nekrotik bron-kopnömoni (%8.72) ve verminöz pnömoni (%11.41) şeklinde 5 grupta sınıflandırıldı Bakteriyolojik olarak yapılan incelemelerde pnömoni saplanan akciğerlerin 101 adedinde (%67 79) herhangi bir etken izole edilemezken. 48 adedinde (%32.21) ise tek veya miks olarak bakteri izolasyonu yapıldı Yapılan bu etken izolasyonları sonucunda S. aureus'un (% 14.76) ilk sırayı aldığı, bunu Coıynebactenum spp.'nin (%7.38) İzlediği tespit edildi