pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
2002, Cilt 18, Sayı 1-2, Sayfa(lar) 015-018
BİR İNEKTE BOVİNE LÖKOZİS OLGUSU
Sibel Yavru, Mehmet Kale, Atilla Şimşek, Oya Bulut
Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Viroloji Anabilim Dalı, KONYA
Anahtar Sözcükler: İnek, Bovine Lökozıs, Hematoloji, AGID, ELİSA
Görüntülenme Sayısı:1868 - İndirilme Sayısı: 1149

Bu çalışma, 5 yaşında Holstein ırkı sütçü bir inekte, klinik, hematolojik ve serolojik muayeneler ile Bovine Lökozis (BL) enfeksiyonun saptanması amacıyla yapıldı. Klinik muayenede; hayvanın zayıfladığı, boyun ve kavram (plica genus) bölgesindeki lenf yumrularında büyüme ve gözde hali! ekzoftalmus geliştiği lespit edildi. Hematolojik açıdan, total lökosit sayısında artış olduğu belirlendi. Serolojik çalışmada. Agar-Jel ImmunodiHuzyon (AGID) ve Enzim Linked Immunosorbent Assay (ELİSA) serolojik testleriyle BLV'na karşı antikor varlığı tespit edildi.