pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
2002, Cilt 18, Sayı 1-2, Sayfa(lar) 033-040
EVCİL KEDİ VE BEYAZ YENİ ZELANDA TAVŞANLARINDA KALP VE KALP ARTERİA'LARI ÜZERİNDE ANATOMİK BİR ARAŞTIRMA
Gürsoy Aksoy1, Hüseyin Karadağ2
1Kafkas Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Anatomi Anabilim Dalı, KARS
2Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Anatomi Anabilim Dalı, VAN
Anahtar Sözcükler: Kalp, Koroner Arterler, Tavşan, Kedi, Anatomi
Görüntülenme Sayısı:1865 - İndirilme Sayısı: 1180

Bu çalışma, evcil kedi ve Beyaz Yeni Zelanda tavşanında kalp ve kalp arteria'larının makroanatomik özelliklerini belirlemek için yapıldı. I2'şer dişi, 18'er erkek olmak üzere 30'ar adet ergin evcil kedi ve Beyaz Yeni Zelanda tavşanı kullanıldı. Materyallere latex enjeksiyon ve korozyon kast metotlan uygulandı. Kalbin, tavşanda 2.-4 . kedide ise 4,-7. kaburgalar arasında bulunduğu belirtendi. 2 tavşan kalbinde, venlriculus dexter'in boşluğunun apex cordis'e kadar yetiştiği tespit edildi. A. coronaria sintslra'nın, a. coronaria dextra'dan güçlü olduğu görüldü. A. coronaria sinistra'nın tavşanda r. septalis, r. marginis ventriculi sinistn ve r. posterior ventriculi sınisîri'ye: kedide, r, interventricularis paraconalis ve r. circumtlexus sinister'e ayrıldığı; a. coronaria dextra'nin ise, her iki türde de sadece r. circumtlexus dexter*den oluştuğu tespit edildi. 1 tavşan ve 2 kedide a. coronaria dextra'nin verdiği r. coni arteriosi'nin aorta'dan orijin aldığı saptandı. R. interventricularis subsinuosus'un, 4 kedide r. circumtlexus dexter tarafından oluşturulduğu gözlendi.