pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
2002, Cilt 18, Sayı 1-2, Sayfa(lar) 053-055
KEKLİKLERİN (A. graeca) YUMURTA ve BAZI KULUÇKA VERİMLERİ ÜZERİNE FARKLI HAM PROTEİN İÇEREN RASYONLARIN ETKİSİ
Kemal Kırıkçı, CaferTepeli, OrhanÇetin, Alper Yılmam
Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Zootekni Anabilim Dalı, Kampüs, KONYA
Anahtar Sözcükler: Keklik, Verim Özellikleri, Rasyon
Görüntülenme Sayısı:1998 - İndirilme Sayısı: 1055

Bu araştırma farklı düzeylerde ham protein içeren rasyonların kekliklerde yumurta, dol verimi ve bazı kuluçka verim özellikleri üzerine etkilerini belirlemek amacıyla yapılmışlır. Araştırma süresince t. gruptaki kekliklere % 24 Ham Protein (HP). 2. gruptaki kekliklere ise % 17 HP içeren rasyen verilmiştir. Yumurtlama periyodu süresi içerisinde gruplarda keklik başına elde edilen yumurta verimi sırasıyla 34,16 ve 23.75 adet olarak tespit edilmiştir (P<0.001). Gruplarda ferli lite, kuluçka randımanı ve çıkım oranı sırasıyla; % 96,90 ve 93.21, % 78.47 ve 76.90, % 80.97 ve 82,51 olarak gerçekleşmiş ve yalnızca grupların fertilileleri arasındaki fark istatistik) Önemde (P<0.01) bulunmuştur. Bu araştırmanın sonucunda yumurtlama dönemindeki kekliklerin % 24 ham protein içeren rasyonlarla beslenmesi gerektiği tespit edilmiştir.