pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
2002, Cilt 18, Sayı 1-2, Sayfa(lar) 063-067
AFYON KOŞULLARINDA YETİŞTİRİLEN KOÇLARDA TESTİSLERİN MORFOMETRİK ÖLÇÜMLERİ VE SPERMATOLOJİK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR
Mustafa Gündoğan, Mehmet Uçar, Mustafa Tekerli
Afyon Kocatepe Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Dölerme ve Suni Tohumlama Anabilim Dalı, AFYON
Anahtar Sözcükler: Testis Ölçüleri, Spermatolojik özellik, Koç
Görüntülenme Sayısı:1699 - İndirilme Sayısı: 1398

Bu çalışmada Afyon koşullarında yetiştirilen Dağlıç, Sakız, Akkaraman ve ivesı ırklarından toplam 12 koçun teslislerinin mortometrik ölçüleri ve spermatolojik özellikleri araştırıldı. Bütün koçların testislerinin morfometrik ölçümleri yapıldı Sperma sun'i vagen yönlemiyle alınarak koçların reaksiyon süreleri ve her bir sperma örneğinde spermatolojik özelliklerden miktar, viskozite, pH. kitle hareketi, molilile, yoğunluk ve anormal spermatozoon oranları belirlendi Sonuç olarak, lüm koçlarda incelenen özelliklerin normal sınırlar içerisinde olduğu ve koçlar arası farklılıkların bulunduğu tespit edilmiştir.