pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
2002, Cilt 18, Sayı 1-2, Sayfa(lar) 069-071
KAYA KEKLİKLERİNİN (A, graeca) 2. YAŞ VERİM PERFORMANSLARI
Orhan Çetin, Kemal Kırıkçı, Aytekin Günlü, Cafer Tepeli
Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Zootekni Anabilim Dalı, KONYA
Anahtar Sözcükler: Keklik, ikinci Yaş, Verim Özellikleri
Görüntülenme Sayısı:1687 - İndirilme Sayısı: 907

Kaya kekliklerinin 2, yaş verimlerinin belirlenmesi amacıyla yapılan bu araştırmada. 1. yaş yumurta ve kuluçka verimleri belirlenmiş olan 24 adet dişi ve 8 adet erkek keklik kullanıldı. Keklikler sürü halinde kafeste tutuldular ve normal gün ışığı harici herhangi bir aydınlatma uygulanmadı. Kaya kekliklerinin 1. ve 2. yaş yumurta verimi (adet), yumurta verimi (%), fertilite, kuluçka randımanı ve çıkım oranı değerlen sırasıyla; 34.16 ve 45.65 adet, % 36.34 ve 35.72, % 96.90 ve 93,48, % 78.47 ve 77.11 ve % 80.97 ve 82.49 olarak belirlendi. Verim ortalamaları arasında farklılık istatistik! olarak önemsizdir (P>0.05). Sonuçta Kaya kekliklerinin 2 yıl damızlıkta tutulmasının herhangi bir sakıncası olmadığı, üstelik az sayıda damızlık keklikle işe başlayan yetiştiriciler için ekonomik olduğu kanaatine varılmıştır.