pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
2001, Cilt 17, Sayı 4, Sayfa(lar) 103-108
BİR BUZAĞIDA GÖZLENEN NOTOMELİE OLGUSU
Fahrettin Alkan1, Yılmaz Koç1, Kamil Beşoluk2, Musa Karaman3
1S.Ü. Veteriner Fakültesi, Cerrahi Anabilim Dalı, KONYA
2S.Ü. Veteriner Fakültesi, Anatomi Anabilim Dalı, KONYA
3S.Ü. Veteriner Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, KONYA
Anahtar Sözcükler: Notomelie, buzağı
Görüntülenme Sayısı:1763 - İndirilme Sayısı: 1077

Bu olgu takdiminde 40 günlük dişi melez bir buzağıda gözlenen notomelıe olgusu tanımlandı. Ruminantlarda notomelie eksojen veya endojen ya da her iki faktörün etkisine bağlı olarak ortaya çıkar. Bazı vakalarda bunlardan hangisinin daha az veya çok etkili olduğunu belirtemek zor hatta imkansızdır. Olgudaki fazla ekstremıteler premedikasyon ve lokal anestezi eşliğinde operasyonla uzaklaştırıldı. Notomelie olgusunun buzağılarda çok nadir görülmesi ve ilginç olmasından dolayı bu olgu rapor edilmiştir.