pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
2001, Cilt 17, Sayı 3, Sayfa(lar) 051-058
YENİ DOĞAN BUZAĞI VE DANALARDA GAİTADAN VİRÜS İZOLASYONU ÇALIŞMALARI
Sibel Yavru, Atilla Şimşek
Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Viroloji Anabilim Dalı, KONYA
Anahtar Sözcükler: Sığır Adenovirus tip-1, 2 ve 3, gaita, hücre kültürü, izolasyon, nötralizasyon testi
Görüntülenme Sayısı:1697 - İndirilme Sayısı: 960

Bu araştırmada; Konya ve çevresinde bulunan sekiz adet özel işletmeye ait solunum ve sindirim sistemi klinik belirtileri gösteren vücut ısısı yüksek ve diyareli 0-1 yaş arası buzağı ve danalardan alınan 100 adet gaita örneği Bovine Adenovirus tip1, 2 ve 3 (BAV-1. 2 ve 3) yönünden kontrol edilerek, duyarlı hücre kültürlerinde virus izolasyonu çalışmaları yapıldı. İncelenen 100 gaita örneğinin fötat dana böbrek hücre kültürlerine inokulasyonu sonucu. 2 adet virus izole edildi. Tavşanlardan hazırlanan hiperimmun serum kullanılarak izole edilen virusların 2'si de çapraz mikron öt rai i zasy on testi sonuçlarına göre BAV-1 olarak identifiye edildi. Gaita örneği alınan buzağılardan elde edilen kan serumlarında BAV-1, 2 ve 3'e karşı nötralizan antikor varlığı mikronötralizasyon testi ile araştırıldı. Hastalıklı hayvanlardan alınan 100 adet kan serumundan 17'inde (%17) BAV-1'e karşı, 21'inde (%21) BAV-2'ye karşı, 23'ünde (%23) BAV-3'e karşı nötralizan antikor varlığı ortaya konuldu. Pozitif bulunan hayvanların en düşük ve en yüksek serum nötralızasyon 50 (SNM) değerleri BAV-1, 2 ve 3 İçin sırasıyla 1/14.1-1/531 . 1/14.1-1/316 ve 1/14.1-1/531 olarak tespit edildi.