pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
2001, Cilt 17, Sayı 2, Sayfa(lar) 097-102
BİR KOYUN SÜRÜSÜNDE GÖRÜLEN PURULENT ENSEFALİTİS
Mustafa Ortatatlı1, M.Kemal Çiftçi1, Mehmet Tuzcu2
1Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, KONYA
2Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, KARS
Anahtar Sözcükler: Koyun, listeriozis, ensefalitıs, patoloji
Görüntülenme Sayısı:1720 - İndirilme Sayısı: 1263

Bu makalede, bir aile işletmesinde yetiştirilen Akkaraman ırkı koyun sürüsünde gözlenen purulent ensefalitisın klinik-patolojik ve patolojik bulguları değerlendirilmiştir Makroskobik olarak beyinde medulla oblongata ve pons ile he-rnıslerlerin kodeksinde 4-6 mm büyüklüğünde apse-nekroz odakları, mikroskobik olarak ise mikroapseler ve purulent menıngoenselalilis tablosu gözlenmiştir. Söz konusu olguların listeriozis olabileceği kanaatine varılmıştır.