pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
2001, Cilt 17, Sayı 2, Sayfa(lar) 127-130
FARKLI ORANLARDA PROTEİN İÇEREN RASYONLARLA BESLENEN KAYA KEKLİKLERİNDE (Alectoris graeca) BÜYÜME ÖZELLİKLERİ
Cavit Arslan1, Mustafa Garip2, Alper Yılmaz2, Kemal Kırıkçı2
1KA.Ü. Veteriner Fakültesi, Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı, KARS
2S. Ü. Veteriner Fakültesi, Zootekni Anabilim Dalı, KONYA
Anahtar Sözcükler: Kaya kekliği, protein, büyüme
Görüntülenme Sayısı:1614 - İndirilme Sayısı: 964

Bu araştırma, farklı düzeyde protein içeren rasyonlarla beslenen kaya kekliklerinin büyüme özelliklenni belirlemek amacıyla yapıldı. Araştırmada 279 adet keklik kullanıldı. Keklikler 0-5. haftalarda % 16, 20 , 24, 28 (Grup I. II. Ill, IV). 6-9. haftalarda % 14. 18. 22, 24 HP içeren yemlerle beslendi. Dokuzuncu halta canlı ağırlıkları; Grup I, II 111 ve IV'te sırasıyla 282.02. 333.38, 357.75 ve 372.10 g olarak bulundu (P<0.001). Bu araştırma sonunda, keklik ras-yonlarındaki protein oranının artışına bağlı olarak canlı ağırlığın arttığı ve yemden yararlanmanın yükseldiği belirlendi.