2001, Cilt 17, Sayı 1, Sayfa(lar) 027-034
ATRESİA KOLİLİ 22 BUZAĞIDA KLİNİK VE OPERATİF YAKLAŞIMLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Yılmaz Koç1, Fahrettin Alkan1, Cengiz Ceylan1, Fatih M. Birdane2
1S.Ü. Veteriner Fakültesi, Cerrahi Anabilim Dalı, KONYA
2S.Ü. Veteriner Fakültesi Hastalıklar Anabilim Dalı, KONYA
Anahtar Sözcükler: Buzağı, atresia koli. klinik ve operatif yaklaşımlar
Görüntülenme Sayısı:2685 - İndirilme Sayısı: 1640

Bu araştırma atresia kolilı buzağıların; anemnezlerı, sıgnalementlerı. klinik laboratuar bulguları ve cerrahi yaklaşım teknikleri ile sonuçlannın değerlendirilmesi amacıyla yapıldı. Çalışma materyalini 22 adet atresia koliti buzağt oluşturdu Buzağıların 14'de lateral, 8'de median seliotomı uygulandı. Uygulanan operatif yaklaşımların 10'dan olumlu sonuçlar alındı. Atresia kolili buzağıların yaşayıp yaşamamasında, doğumdan sonra geçen sûreye, buzağıların genel durumuna, operasyon öncesi, sırası ve sonrasındaki destekleyici tedaviye ve atresının bulunduğu bağırsak seğmenimin anostomoz için uygunluğuna bağlı olabileceği sonucuna varıldı.