2001, Cilt 17, Sayı 1, Sayfa(lar) 083-088
KOÇLARDA PROSTAGLANDIN F, FUROSEMİD VE İNDOMETASİNİN SPERMA ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI
İbrahim Pirinçci1, İzzet Karahan1, Tanzer Bozkurt2, Osman Güler3
1F.Ü. Veteriner Fakültesi, Farmakoloji ve Toksikoloji Ab. Dalı, ELAZIĞ
2F.Ü. Veteriner Fakültesi, Dölerme ve Suni Tohumlama Ab. Dalı, ELAZIĞ
3T.K.B.'lığı Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü, ELAZIĞ
Anahtar Sözcükler: Prostaglandin F2 alfa, Furosemid, İndometasin, Sperma Özellikleri, Koç
Görüntülenme Sayısı:2530 - İndirilme Sayısı: 1231

Bu araştırma, koçlarda PGF, furosemid, indometasin ve bu ilaçların kombinasyonlarının sperma miktarı, viskozitesi, kitle hareketi, motilitesi, yoğunluğu ve anormal spermatozoa oranı üzerine olan etkilerinin belirlenmesi amacıyla yapıldı. Araştırmada yaklaşık 2 yaşında, 70 baş Akkaraman ırkı koç kullanıldı. Hayvanlara PGF (0.1, 0.2 ve 0.3 mg/kg), furosemid (2.0, 4.0 ve 6.0 mg/kg), indometasin (3.0, 6.0 ve 9.0 mg/kg) ve kombinasyonları kas içi yolla tek doz ve birbirini takiben dört günlük doz şeklinde verildi. Uygulamaları takiben belirti zamanlarda sperma örnekleri alındı. Bu örneklerde sperma özellikleri belirtendi. Tek doz ve dört günlük doz şeklinde PGF ve furosemid verilen koçlardan alınan sperma örneklerinde sperma miktarı, motilitesi ve yoğunluğunun azaldığı, anormal spermatozoa oranının ise arttığı belirlendi. Ancak, indometasin verilen koçlarda, sperma özelliklerinin değişmediği görüldü Sonuç olarak, prostaglandinler ve prostaglandin sentezine etki eden ilaçların sperma üretimi ve özelliklerini değiştirebileceği kanaatine varıldı.