pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
2001, Cilt 17, Sayı 1, Sayfa(lar) 149-152
MAST® ANTİMİKROBİK REZİSTOTİPLENDİRME METODUNUN BROYLERLERDEN İZOLE EDİLEN ARCOBACTER BUTZLERİ SUŞLARINA UYGULANMASI
Halil İbrahim Atabay, Fuat Aydın
Kafkas Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, KARS
Anahtar Sözcükler: Arcobacter butzleri, tiplendirme, broyler, karkas
Görüntülenme Sayısı:2146 - İndirilme Sayısı: 1188

Bu çalışmada, Campylobacter türlerinin all tiplendirilmesi amacıyla geliştirilmiş olan Mast rezistotiplendirme metodunun, ticari broyler karkaslarından izole edilen 34 adet Arcobacter butzleri suşuna uygulanabilirliği test edildi. Bu rezistotiplendirme metodu, kağıt disklere emdirilmiş: tetracycline (18µg), nalidixic acid (30µg): metronidazole (5µg); 2,3,5, triphenyltetrazolium chloride (1000µg); 5-fluoro uracil (80µg) ile sodium arsenite (30µg) olmak üzere 6 adet antimikrobiyaI maddeden oluşan ve bakteri suşlarının bu maddelere karşı direncinin saptanması teorisiyle geliştirilen bir alt tiplendirme metodudur. Test edilen suşların tamamı tetracycline ve 2.3,5, Iriphenyltetrazolium chlorid e duyarlı bulundu. Mast rezistotiplendirme metodu ile A. butzleri suşlarının % 65, % 15, % 12 ve % 9'u sırasıyla 66, 26, 06 ve 46 kod numaralarını verdi ve 4 ayrı rezistotip elde edildi. Elde edilen alt tip sayısının azlığından ve suşların büyük çoğunluğunun (örneğin 34 suşun 22'si 66 kodunu verdi) aynı kod numarasını vermesinden dolayı. Mast Campylobacter rezistotiplendirme metodunun bu haliyle A. butzleri suşlarının alt tiplendirilmesi amacıyla yeterli olmadığı, kullanılan antımikrobiyal ajanların ya tamamen değiştirilmesi ya da konsantrasyonlarının yeniden ayarlanması gerektiği sonucuna varıldı.