pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
2000, Cilt 16, Sayı 2, Sayfa(lar) 063-074
KONYA MEZBAHALARINDA KESİLEN SIĞIRLARDA BÖBREK LEZYONLARI ÜZERİNDE PATOLOJİK İNCELEMELER
Zabit Yener1, Hudaverdi Erer2
1Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, VAN
2Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, KONYA
Anahtar Sözcükler: Sığır, böbrek bozuklukları, patoloji
Görüntülenme Sayısı:1781 - İndirilme Sayısı: 1263

Bu çalışma, Konya mezbahalarında kesilen sığırlarda böbrek bozukluklarının insidensinı ve lezyonlann mak-roskobik ve mikroskobik yapısını incelemek amacıyla yapılmıştır, Bu amaçla farklı ırklara ait 3643 adet sığırın böbrekten muayene edilmiş ve bunların 237'sinde (%6,5) çeşitli patolojik değişiklikler saptanmıştır. İncelenen sığırlardan 4'ünde {%1,6B) infarktüs görülmüş ve bunların 2'sinin hemorajik, 1'inin anemik ve 1'ının de septik olduğu saptanmıştır. Sığırların 2'sinde kodeks ve medullada, 3'ûnde ise sadece rnedullada otmak üzere toplam 5 olguda (%2.1) diffuz ami-loidozis görülmüştür. Glomerulonetritise 14 sığırda (%5,9) rastlanmış ve bunların hepsinin mezangiyoproliferati glome rulonetrilis olduğu belirlenmiştir. Tubutonefrozislerden hemosiderozis, 23 sığırda (%9.7) görülmüş ve böbreklerin açık kahveden, koyu kahve renge kadar değiştiği dikkati çekmiştir. Böbreklerin kahvemsi siyah renkte görüldüğü 3 sığırda (%1,26) hemoglobinürik nefrozis saptanmıştır, Ayrıca, sadece mikroskobik olarak 60 (%25,31) sığırda kal-sifikasyon görülmüştür. Sığırlardan 196'sında (%82,7) intersitisyel nefritis saptanmıştır. Buntarın 146'sında (%61.6) fökat. 27 Sinde (%11,39) diffuz olmak üzere toplam 173 (%72.99) sığırda irinsiz , 2 sı (%0,89) diffuz ve 16'sı (%6.75) piyetonefrtlis olmak üzere toplam 18 sığırda (%7,59) irinli intersitisyel nefritis tespit edilmiştir. Ayrıca, 5 sığırda (%2,1) tüberkülozis ile ilgili olarak granülomatoz nefritis görülmüştür. İncelenen sığırların 24'unde (%10,12) hidronefrozıs saptanmıştır. Böbrek taşlarına (nelrolitiyazis) ise. 74 (%31,22) sığırda rastlanmış ve bunlardan 26'smda diffuz, 27'sınde fokal inns iz intersitisyel nefritis. 14'ünde pıyelonefrihs ve 7'smde de hidronelrozis belirlenmiştir.