pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
2000, Cilt 16, Sayı 2, Sayfa(lar) 137-143
JAPON BILDIRCINI RASYONLARINDA AYÇİÇEĞİ TOHUMUNUN KULLANILABİLİRLİĞİ
Cavit Arslan1, Fatma İnal2, Mustafa Garip3
1Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı, KARS
2Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı, KONYA
3Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı, KONYA
Anahtar Sözcükler: Japon bıldırcını, ayçiçeği tohumu, büyüme, karkas, yumurta verimi
Görüntülenme Sayısı:2124 - İndirilme Sayısı: 1321

Bu araştırma ayçiçeği tohumunun rasyona % 0, 10. 20 ve 30 düzeyinde katılmasının Japon bıldırcınlarda büyüme performansı, karkas özellikleri, yumurta verimi ve kalitesi ile kuluçka özellikleri üzerine etkisini belirlemek amacıyla yapıldı. Araştırma iki deneme halinde yürütüldü. Deneme l'de 224 adet bir günlük bıldırcın kullanıldı. Bıldırcınların rasyonlarına % 0, 10. 20 ve 30 oranında AÇT katılarak 6 haftalık besi uygulandı. Gruplarda canlı ağırlıklar sırasıyla 164.22, 170.60, 169.57 ve 175,72 g (p>0.05), karkas ağırlıkları 115.09. 116.32, 115.94 ve 114.06 g olarak bulundu (P>0.05). Deneme ll'de 120 adet 45 günlük bıldırcın kullanıldı ve rasyonlarına % 0. 10. 20 ve 30 oranında AÇT katıldı. 15 haftalık araştırma sonunda kontrol ve deneme gruplarında yumurta verimi bakımından farklılık görülmedi. Gruplarda yem tüketimleri 24.56. 24.41. 24.40 ve 24.46 olarak bulundu. Gruplar arasında döllülük oranı, kuluçka randımanı, çıkım oranı ve geç embriyonik ölüm bakımından farklılık oluşmadı (P>0.05). Araştırma sonucunda: besi ve damızlık bıldırcın rasyonlarına % 10. 20 ve 30 düzeyinde AÇT'nun herhangi bir olumsuz etkiye sebep olmaksızın katılabileceği kanaatine varıldı.