pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
2000, Cilt 16, Sayı 1, Sayfa(lar) 005-016
KANGAL IRKI TÜRK ÇOBAN KÖPEKLERİNDE BÜYÜME. BAZI VÜCUT ÖLÇÜLERİ ve DÖL VERİMİ ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ l. Büyüme ve Bazı Vücut Ölçüleri
C. Tepeli, O. Çetin
Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Zootekni Anabilim Dalı, Konya
Anahtar Sözcükler: Kangal Irkı Türk Çoban Köpeği, Büyüme, Vücut Ölçüleri
Görüntülenme Sayısı:2214 - İndirilme Sayısı: 19651

Bu araştırma, Türk Çoban Köpeğinin Kangal ırkının S. Ü. Veteriner Fakültesi Araştırma ve Uygulama Çiftliği şartlarındaki büyüme ve bazı vücut ölçülerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Büyüme özelliklerinin belirlenmesinde 12 aya kadar 77 köpeğin ağırlık kayıtları incelenmiş ve büyümeye etki eden faktörlerin belirlenmesinde En Küçük Kareler Metodu kullanılmıştır. Irk standartlarının tespiti için 45 Kangal Çoban Köpeğinde 3 ile 12 aylık yaş arasında 16 beden ölçüsü alınmıştır Doğum, süt kesimi 6 ay ve 1 yaş canlı ağırlığı üzerine doğum tipi, doğum yılı mevsim, cinsiyet ve Ana yaşının etkileri incelenmiştir İncelenen bütün faktörlerin etkileri önemli bulunmuştur fP<0 01 P<0.05) Doğum ağırlığı, sut kesimi, altıncı ay ve bir yaş canlı ağırlığı için gerçekleşen ortalama Sıra ile 538 g, 4845 g 18.9 kg ve 37 01 kg iken; beklenen ortalama aynı sıra ile 560 g, 6110 g 22.52 kg ve 39 84 kg tespit edilmiştir Bu yaş itibariyle: cidago yüksekliği 68.93±0.71 cm: sağrı yüksekliği. 70 44 ± 0 70 cm; beden uzunluğu. 63.76±1.05 cm göğüs çevresi 80.44±0.89 cm ön göğüs genişliği 20.16±0.27 cm: göğüs derinliği, 23.87±0.27 cm pelvis genişliği. 19. 14±0.27 cm; kuyruk uztınfuğu 52 91±052 cm. baş uzunluğu, 27.82±0.28 cm: baş çevresi 46.99±0.32 cm, ağız çevresi 28.20±0.33 cm; ön İncik çevresi 13.24+0 12 cm; kulak uzunluğu. 12.50±0.14 cm yüz uzunluğu 11.82±17 cm olarak belirlenmişin Bu çalışmada gerek canlı ağırlık artışı açısından gerekse beden ölçülerinin gelişimi açısından en aktıt dönem 6 ve 8.aylar arası olmuçtur.