pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
1999, Cilt 15, Sayı 2, Sayfa(lar) 075-079
BİR ALMAN ÇOBAN KÖPEĞİNDE PANOSTEİTİS VAKASININ SAĞALTIMI VE RADYOLOJİK TAKİBİ
Yılmaz Koç1, Fahrettin Alkan1, Fatih M. Birdane2, Zeki Oğurtan1
1S.Ü. Veteriner Fakültesi Cerrahi Anadilim Dalı, KONYA
2S.Ü. Veteriner Fakültesi İç Hastalıklar Anabilim Dalı, KONYA
Anahtar Sözcükler: Köpek, Panosteitis, Sağaltım, Radyografi
Görüntülenme Sayısı:1844 - İndirilme Sayısı: 1453

Bu vaka takdiminde; bir Alman çoban köpeğinde klinik ve radyolojik olarak tespit edilen panosteitis olgusu ve radyolojik takibi tanımlandı. Panosteitis'in etiyolojisi kesin olarak bilinmemektedir. Hastalık özellikle iri yapılı köpek ırklarında ve gelişme dönemlerinde ortaya çıkmaktadır. Panosteitis'in tanısı klinik, radyolojik ve laboratuvar bulgularına göre yapılır. Sağaltımında Flunixine meglumine kullanıldı.