pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
1999, Cilt 15, Sayı 2, Sayfa(lar) 081-089
KOYUNLARDA DENEYSEL OLARAK OLUŞTURULAN GENİŞ FITIK DELİKLERİNİN DERİ OTOGREFTİ İLE ONARILMASININ KLİNİK VE HİSTOLOJİK OLARAK ARAŞTIRILMASI
Fahrettin Alkan1, Nuri Yavru1, Cengiz Ceylan1, İlhami Çelik2, Murat Boydak2, Yasemin Özkan2
1S. Ü. Veteriner Fakültesi Cerrahi Anabilim Dalı, KONYA
2S. Ü. Veteriner Fakültesi Histoloji-Embriyoloji Anabilim Dalı, KONYA
Anahtar Sözcükler: Koyun, fıtık, deri otogrefti
Görüntülenme Sayısı:1785 - İndirilme Sayısı: 2662

Araştırma; koyunlarda deneysel oluşturulan geniş defektli fıtıkların tedavisinde hernioplasti materyali olarak deri otogreftinin kullanılması amacıyla yapıldı. Çalışmada; 24 adet koyun kullanıldı. Koyunlar kendi aralarında 6'şarlı 4 gruba ayrıldı. Koyunların her birinin göbek bölgesinden, ortalama 11 cm eninde ve 15 cm boyunda eliptik bir ensizyon yapılarak ologreft olarak kullanılacak deri parçası elde edildi. Takı ben aynı ebatlarda kaslar ve peritonu içine alan bir doku parçası uzaklaştırılarak fıtık deliği oluşturuldu. Her bir gruptan 3 koyuna deri otogreftinin epiderma, diğer 3 koyuna ise derma tabakası karın boşluğuna dönük gelecek şekilde transplante edildi. Grup sırasına göre koyunlar 15., 30., 45, ve 50. günlerde ölenazi edildi. Greft implante edilen bölgenin değişik yerlerinden doku örnekleri alınarak, sonuçları histolojik olarak değerlendirildi. Çalışmanın klinik ve histolojik sonuçlarına göre; hernioplasti amacıyla kullanılan deri otogreftinin hayvanın kendinden elde edilmesi, kolay uygulanabilmesi ve maliyetinin olmaması ile diğer doğal ya da sentetik hernioplasti materyallerine bir alternatif olabileceği kanısına varıldı.