pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
1999, Cilt 15, Sayı 1, Sayfa(lar) 029-034
FARKLI KESİM YAŞLARINDA SÜLÜNLERİN (P. colchicus) BÜYÜME, BESİ PERFORMANSI, KESİM ve KARKAS ÖZELLİKLERİ
Cafer Tepeli, Kemal Kırıkçı, Orhan Çetin, Aytekin Günlü, Alper Yılmaz
Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Zootekni Anabilim Dalı, KONYA
Anahtar Sözcükler: Sülün, büyüme ve karkas, yem tüketimi, yemden yararlanma
Görüntülenme Sayısı:2042 - İndirilme Sayısı: 1251

Bu çalışma farklı kesim yaşı uygulanan sülünlerin büyüme, yem tüketimi, yemden yararlanma, karkas ağırlığı ve karkas özelliklerinin belirlenebilmesi amacıyla yapıldı. Sülünlerin çıkım ağırlığı, 4, 8 ve 12. hafta ortalama canlı ağırlıkları sırasıyla; 20.78, 175.36, 476.76 ve 738.06 g olarak tespit edildi. Sülünlerin kesim işlemi 14, 16 ve 18. haftada yapıldı. Bu yaşlardaki yem tüketimi sırasıyla; 3434.70, 4126,81 ve 4964.31 g: yemden yararlanma değeri: 3.98, 4.33 ve 4.68; ortalama canlı ağırlıklar ise; 877.00, 918.00 ve 1058,00 g olarak belirlendi (P<0.05). Karkas randımanı aynı yaşlarda sırasıyla: % 74.75, % 77.15 ve % 74.54 olarak belirlendi (P<0.05). Göğüs ve butların karkasa oranı ise sırasıyla; % 34.18 ve % 28.34, % 34,74 ve % 27.66 ve % 34.23 ve % 27.34 olarak tespit edildi (P>0.05). Bu araştırmanın sonucunda göğüs oranı ve karkas randımanı beraberce düşünüldüğünde, sülünler için uygun olan kesim yaşının 16 hafta olduğu kanaatine varıldı.