2012, Cilt 28, Sayı 1, Sayfa(lar) 021-026
Lipopolisakkarit ile endotoksemi oluşturulan buzağılarda akut faz cevap ve klinik değişimler
Alparslan Coskun1, lsmail Sen2
1Department of Internal Medicine, Faculty of Veterinary, Medicine, Cumhuriyet University, Sivas
2Department of Internal Medicine, Faculty of Veterinary Medicine, Selcuk University, Konya, Turkey
Anahtar Sözcükler: Akut faz protein, endotoksemi, buzağı, klinik skor
Görüntülenme Sayısı:2544 - İndirilme Sayısı: 1516

Amaç: Lipopolisakkarit ile deneysel endotoksemi oluşturulan buzağılarda akut faz proteinlerin ve klinik değişimlerin belirlenmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Çalışmada yaşları 25-42 gün arasında değişen sekiz adet Holstein ırkı buzağı kullanıldı. Lipopolisakkarit damar içi 0.1 μg/kg dozunda 50 mL % 0.9 NaCl'de seyreltilip 30 dakika süresince verilerek endotoksemi oluşturuldu. Çalışma boyunca endotoksemi gelişen buzağılarda klinik olarak gözlenen değişiklikler kayıt edilirken ve akut faz proeinlerinin konsantrasyonları belirlendi.

Bulgular: Lipopolisakkarit uygulanması sonrasında buzağıların tamamında solunum sayısında ve kalp atım sayısında artış, yerde yatma, depresyon, hipotermi/hipertermi mukozada hiperemi/siyanoz ve emme refleksinde azalma gözlendi. Klinik olarak gelişen değişimler 1. ve 3. saatler arasında daha şiddetli olduğu belirlendi. Damar içi lipopolisakkarit verilmesinden sonra haptoglobin 36. saatte (500±93.2 μg/ mL) ve serum amyloid-A 24. saatte (185± 46.6 μg/mL) en üst seviyeye ulaştı.

Öneri: Akut faz proteinlerde ve klinik bulgulardaki gözlenen değişim, buzağılarda gelişen endotoksemi ile ilişkilidir. Buzağılarda serum haptoglobin ve serum amyloid-A konsantrasyonlardaki artışlar endotokseminin bir belirteçi olarak değerlendirilebilir.