pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
2012, Cilt 28, Sayı 1, Sayfa(lar) 060-063
Hindistan kaya pitonunda nekrotik stamatit ve hemorajik enterit
Balasundara Kavitha Rani1, Shekhya Ganga Naik2, Konanur Javaregowda Ananda3, Basavanal Eswarappa Shambulingappa4, Suresh Revanna Patel5, Mosarukunte Devaraj6
1Department of Veterinary Pathology, Sciences University, Shimoga, Karnataka, India
2Department of Veterinary Anatomy, Sciences University, Shimoga, Karnataka, India
3Department of Veterinary Parasitology, Sciences University, Shimoga, Karnataka, India
4Department of Veterinary Microbiology, Sciences University, Shimoga, Karnataka, India
5Department of Veterinary Medicine, Sciences University, Shimoga, Karnataka, India
6Veterinary College, Karnataka Veterinary, Animal and Fisheries Sciences University, Shimoga, Karnataka, India
Anahtar Sözcükler: Kaya pitonu, nekrotik enterit, nekrotik stomatit
Görüntülenme Sayısı:1722 - İndirilme Sayısı: 3425

Piton dünya üzerindeki en büyük yılanlardan biridir. Hayvanat bahçelerinde yetiştirilen bir Hindistan kaya pitonu başın ön kısmında şiddetli yaralanmalara maruz kalmıştır. Alt çenenin heriki tarafındaki gingival mukozada kronik stomatit belirgindi. Sol üst çenenin yan tarafında kronik nekrotik reaksiyonu andıran çeneden sarkan soyulmuş deri parçası belirlendi. Sindirilmiş yiyecek bulunmayan midede kataral eksudat ve hafif ödemli gastrik ülserler gözlendi. İnce barsaklar boyunca peteşiyal kanamalar, nekrotik odaklar, villuslarda atrofi gözlenirken, kalın barsakta nematodlar belirlendi. Akciğerlerde kataral köpüklü içerik vardı ve mikroskopik olarak septal kalınlaşma, konjesyon, kanama ve ödem gözlendi. Mide ve barsakların histolojik incelemesinde kriptlerde epitel soyulma ve konjesyon belirlendi. Karaciğerde hepatit, haemosiderosis ve safra kesesinde proliferasyon ile karakterize portal fibrosis gözlendi. Postmortem muayenede ölüm sebebi olarak kronik nekrotik stomatit, pnömoni ve nekro-hemorajik enterite bağlı genel sistemik bozukluk olarak karar verildi.