pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
2007, Cilt 23, Sayı 2, Sayfa(lar) 103-106
VAKA RAPORU: BİR KÖPEK BARINAĞINDA KANİN KORONAVİRUS VARLIĞININ SEROLOJİK OLARAK ARAŞTIRILMASI
Sibel Gür1, Turan Civelek2
1Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Viroloji A.B.D., AFYONKARAHİSAR
2Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, İç Hastalıklar A.B.D.. AFYONKARAHİSAR
Anahtar Sözcükler: Enieril, parvovirus, antikor, dehidrasyon
Görüntülenme Sayısı:1607 - İndirilme Sayısı: 2295

Bu çalışmada: yavru köpeklerde dehıdrasyon, şiddetli hemorajik gastroenteritis ve yüksek mortalite ile seyreden enfeksiyöz bir tablonun izlendiği Bursa ilindeki bir köpek barınağında kan in kor ona virus (CCoV) enfeksiyonunun varlığı serotojik olarak araştırıldı. Yavrularının hepsini veya birkaçını kaybeden 23 erişkin dişi ile iyileşen veya diyare tablosu devam eden 36 yavrudan kan örnekleri alındı, ölen yavruların tümünde tipik otopsi bulgusu olarak hemorajik gastroenteritis kaydedildi. Indırek ELİSA test sonuçlarına göre tüm erişkinlerin ve 36 yavrunun 34'ünûn CCoV antikorları yönünden pozitif olduğu (57 / 59) tespit edildi. Barınaktaki yavrularda klinik ve seroiojık olarak CCoV enfeksiyonunun varlığı tanımlanarak, CCoV enfeksiyonunun seropozitivilesi % 96.6 olarak belirtendi.