pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
1998, Cilt 14, Sayı 2, Sayfa(lar) 111-119
GÖKKUŞAĞI ALABALIĞI (SALMO GAİRDNERİİ) HYPOPHYSIS'İNİN ANATOMİK VE HİSTOLOJİK YAPISI
Mehmet Çakır
Niğde Üni. Fen Bilimleri Enstitüsü, NİĞDE
Anahtar Sözcükler: Gökkuşağı Alabalığı, Hypophysis, Anatomi, Histoloji
Görüntülenme Sayısı:1799 - İndirilme Sayısı: 1341

Salmo gairdnerii, alabalığın bir kültür türüdür. Alabalık yetiştirmede bugün Salmo gairdnerii akla gelmektedir. Bu balığın biyolojik yapısının bilinmesinin alabalık yetiştiriciliğine-ekonomik bir katkısı olacaktır. Bu nedenle hypophysis'inin anatomik ve histolojik yapısı ele alındı.Hypophysis'in ağırlığı, balığın yaş ve boyuna bağlı olarak değiştiği tesbit edilmiştir. Histolojik olarak hazırlanan preparatlar triple ve hematoxilin-eosin ile boyandı. Kesitlerde hypophysis, oval, ortadan kesilmiş elmaya benzer şekilde olduğu tesbit edilmiştir. Histolojik incelemelerde adenohypophysis ve neurohypophysis bölgeleri görüldü. Adenohypophysis'in pro-, meso- ve meta-adenohypophysis olmak üzere üç bölgeden oluştuğu ve adenohypophysis'te acidofil, basofil ve chromophil yapıda hücrelerin varlığı tesbit edilmiştir, Neurohypophysis'in metaadenohypophysis'e doğru uzandığı görüldü. Neurohypophysis'te pitucyte hücreleri ile Herring cisimlerinin varlığı tesbit edildi.